Τηλέφωνο: 2108214029 – Φαξ: 2108216525
E-mail: info@posief.gr
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 56, 6ος όροφος, 10433 Αθήνα